Εκτύπωση

Codathlon

on . Posted in Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Περιβόλα Πατρών
Παρασκευή 19/10/2018
(10:00πμ-13:00μμ)

Συμμετέχουμε με ομάδες από την Α Γυμνασίου και Γ Γυμνασίου

Ένα…η

Στους μαθητές που συμμετέχουν αποστέλλεται ο κώδικας Scratch και το ΚωδικΌραμα ενός παιχνδιού με τηλεχειριζόμενα εικονικά ρομποτικά οχήματα. Το παιχνίδι όμως είναι ημιτελές! Οι ομάδες καλούνται να σκεφτούν τρόπους για να το ολοκληρώσουν και να το μετατρέψουν σε μία διασκεδαστική παιγνιώδη εμπειρία.

Μπορεί να είμαστε μικροί αλλά ...μαθαίνουμε γρήγορα ;-)

Την ημέρα διεξαγωγής του CodeAthon, τον Οκτώβριο 2018, οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους 4 ώρες για να εμπλουτίσουν το παιχνίδι. Για να το κάνουν αυτό, οι ομάδες μπορούν είτε να εφαρμόσουν τις ιδέες που σκέφτηκαν κατά τον μήνα της προετοιμασίας, είτε να αυτοσχεδιάσουν επί τόπου, με την καθοδήγηση των συνεργατών του STEM Education που θα τους δίνουν συγκεκριμένα προβλήματα προς επίλυση (πχ. πρόσθετες συμπεριφορές που θα βασίζονται σε συμβάντα, ανάπτυξη «οδικών βοηθημάτων», χειρισμός των εικονικών οχημάτων με εξωτερικά χειριστήρια, κατασκευή εικονικών οργάνων μέτρησης, δημιουργία ηχητικού interface, παραγωγή cel animation κ.ά.).