Εκτύπωση

e-Prep

on . Posted in Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το έργο e-Prep (ERASMUS+) υλοποιείται με την
συμμετοχή 10 εταίρων από 6 Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προετοιμάζει όλους τους εμπλεκόμενους (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς) ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις τους μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αξιοποιώντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σαν πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια σαν ΓΟΝΕΙΣ, σαν ΜΑΘΗΤΕΣ και σαν ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ