Εκτύπωση

Δικαιολόγηση Απουσιών Α Τετραμήνου

on . Posted in Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε η ΚΥΑ 14109/ΓΔ4 ΦΕΚ αρ. 455/6-2-2021    που αφορά στην δυνατότητα δικαιολόγησης απουσιών
Α Τετραμήνου
για μαθητές και μαθήτριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

*** Σημεία Προσοχής ***

1. Απαιτείται αίτηση - Υπεύθυνες δηλώσεις - δικαιολογητικά (σε σφραγισμένο φάκελο)
2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο σχολείο μας Παρασκευή 12/2/2021
3. Η αξιολόγηση του φακέλου για κάθε μαθητή θα γίνει από 5μελή, επιστημονική επιτροπή στην Αθήνα
4. Οδηγεί σε δικαιολόγηση απουσιών Α Τετραμήνου και στην ένταξη των μαθητών σε διεπεριφερειακά τμήματα τηλεκπαίδευσης (διαφορετικά από τα τμήματα του σχολείου)