Εκτύπωση

συλλογή

on . Posted in English(En)

έντυπο υλικό:

βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, λευκώματα, περιοδικά.

οπτικοακουστικό υλικό:

κασέτες ήχου, βιντεοκασέτες, DVD, CD μουσικής.

ηλεκτρονικό υλικό:

CD-ROM πολυμέσων, εκπαιδευτικό λογισμικό.

    Περιλαμβάνει 5500 τίτλους (6400 αντίτυπα) που παραχωρήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ. Παράλληλα, προκειμένου να εκπληρώνει το ρόλο της ως ζωντανό κύτταρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιδιώκει να εμπλουτίσει και να ανανεώσει το υλικό της με αγορές και δωρεές. Μέχρι σήμερα έχει γίνει πρόσκτηση 550 τίτλων. Το υλικό της βιβλιοθήκης διατίθεται στα μέλη (μαθητές, καθηγητές, προσωπικό), τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό δανεισμό.